Adresy internetowe, które warto znać:

Pojedynczy Punkt Kontaktowy  dla obecnych i przyszłych przedsiębiorców: -   www.biznes.gov.pl

Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej: - www.ceidg.gov.pl

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości: www.parp.gov.pl

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju - www.ncbir.gov.pl

Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów: - www.coie.gov.pl

Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych: - www.paiz.gov.pl

Enterprise Europe Network: - www.een.org.pl

Portal Innowacji: - www.pi.gov.pl

Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE: - http://kpk.gov.pl

 

Portal Funduszy Europejskich - www.funduszeeuropejskie.gov.pl

Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich - www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/punkty/#/

Serwis Programu Inteligentny Rozwój - www.poir.gov.pl

Serwis Programu Wiedza Edukacja Rozwój - www.power.gov.pl

Serwis Programu Infrastruktura i Środowisko - www.pois.gov.pl

Serwis Programu Polska Cyfrowa - www.polskacyfrowa.gov.pl

Serwis Programu Polska Wschodnia - www.polskawschodnia.gov.pl

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich - www.minrol.gov.pl/Wsparcie-rolnictwa-i-rybolowstwa/PROW-2014-2020

Program RYBY - www.minrol.gov.pl/Wsparcie-rolnictwa-i-rybolostwa/PO-RYBY-2014-2010

Serwis Programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej - www.ewt.gov.pl

Norweski Mechanizm Finansowy. Mechanizm Finansnowy EOG - www.eog.pl  

 

Komisja Europejska w Polsce - http://ec.europa.eu/polska/index_pl.htm

Komisja Europejska - www.ec.europa.eu/index_pl.htm

 

 

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013
www.poig.gov.pl

Sieci proinnowacyjne, których członkiem jest Krajowa Izba Gospodarcza, jako lider projektu KIGNET Innowacje:

European Business & Innovation Centre Network EBN
www.ebn.be

European Cluster Alliance (ECA)
www.proinno-europe.eu

European Cluster Observatory (ECO)
www.clusterobservatory.eu

TCI – the global practitioners network for competitiveness, cluster and innovation (TCI)
www.tci-network.orgdrukuj
Wydarzenia i aktualności:» Zobacz wszystkie wydarzenia

Sekcja dla członków

Email:

Hasło: