2015-05-11
50plus doświadczenie

Jak dobrze przygotować ofertę rozwoju osobistego i zawodowego skierowaną do osób w wieku 50+?

Pracodawców, zainteresowanych wdrożeniem rozwiązań z zakresu zarządzania wiekiem, które sprzyjać będą aktywizacji zawodowej oraz pełnemu wykorzystaniu potencjału zawodowego pracowników po 50-tym roku życia, zapraszamy do poznania i skorzystania ze strategii i rozwiązań praktycznych, wypracowanych w ramach projektu "PI 50+ doświadczenie".

Projekt, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, został zrealizowany przez Caritas Polska wspólnie z Krajową Izbą Gospodarczą, Regionalną Izbą Gospodarczą w Lublinie oraz Agrotec Polska Sp. z o. o.. W wyniku działań projektowych i współpracy z pracodawcami, w celu wsparcia metodologicznego i narzędziowego przedsiębiorców w zakresie zarządzania zespołami zróżnicowanymi wiekowo powstał

"Praktyczny poradnik zarządzania zespołem zróżnicowanym wiekowo. Narzędziownia menedżera".

Najlepsze efekty dla rozwoju przedsiebiorstw/instytucji/organizacji przynoszą zespoły zróżnicowane wiekowo, w których doświadczenie i dorobek zawodowy łączy sie z młodością i energią. Pracownicy w wieku 50+ stanowią ważną grupę zatrudnionych u wiekszosci pracodawców a z roku na rok udział pracowników starszych w strukturze zatrudnienia będzie coraz większy. Osoby w wieku 50+ mają zwykle duże doswiadczenie i kompetencje. Cenią pracę i z zaangażowaniem wykonują zawodowe obowiązki a ich dojrzałość przekłada się ma podejmowane w pracy decyzje. Coraz mocniej skupiają się na pracy zawodowej mając za soba etap zakładania rodziny i wychowania dzieci. Aby zwiększyć efektywność tej grupy zatrudnionych na rynku pracy, należy wspierać ich dalszy rozwój a oni sami powinni pamiętać o inwestowaniu w siebie. Jest to szczególnie ważne w świetle wydłużenia wieku emerytalnego i zmian demograficznych, w efekcie których w najbliższych dekadach na rynku pracy będzie przybywać osób w wieku 50+ i stanowić oni będą coraz liczniejszą grupę zatrudnionych.

Mamy nadzieję, że wypracowany, praktyczny model wsparcia rozwoju osobistego i zawodowego skierowany do osób w wieku 50+. będzie aktywnie wykorzystywany przez pracodawców, przynosząc korzyści zarówno dla nich samych jak i zatrudnionych pracowników.

W celu uzyskania dalszych informacji prosimy o kontakt telefoniczny do Krajowej Izby Gospodarczej, nr tel. do linii informacyjnej: 22 6309 661

Poradnik można pobrać:   
Pobierz poradnik

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznegodrukuj« powrót
Wydarzenia i aktualności:» Zobacz wszystkie wydarzenia

Sekcja dla członków

Email:

Hasło: