2012-10-01
Biuletyn informacyjny POIG

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości  (PARP) zachęca do zapoznania się z pierwszą częścią Biuletynu informacyjnego PO IG „Innowacje w działaniu”.

W numerze znajdują się artykuły dotyczące m.in.:

- działania 5.1 PO IG „ Wspieranie powiązań
kooperacyjnych o znaczeniu ponadregionalnym”,

- poddziałania 5.4.1 PO IG „Wsparcie na uzyskanie ochrony
własności przemysłowej”,

- rozliczania zaliczek w działaniu 8.1 PO IG „Wspieranie
działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej”.

Biuletyn zamieszczony na stronie:

http://poig.parp.gov.pl/index/index/2136drukuj« powrót
Wydarzenia i aktualności:» Zobacz wszystkie wydarzenia

Sekcja dla członków

Email:

Hasło: