2013-10-10
Cykl_śniadanie_biznesowe_listopad_2013

ORGANIZATORZY:                                                                                              PATRONAT MEDIALNY:

                                                                                                                                                                                                
                                                                      

 

                                     
                                                                                                                                                                                                 


Krajowa Izba Gospodarcza oraz PNO  Consultants

zapraszają na warsztat:

„DOTACJE UNIJNE 2014-2020 – CZY WARTO CZEKAĆ Z ZAŁOŻONYMI RĘKAMI?”


TERMIN: 5 listopada 2013 r.
GODZINY: 9:00-12:00 
MIEJSCE: KIG, ul. Trębacka 4, Warszawa, sala 357  (III piętro) 
WYKŁADOWCA: Tomasz Hoffmann – Prezes Zarządu PNO Consultants Sp. z o.o.

Zgodnie z deklaracjami urzędników, pomimo największego tempa Polski na tle całej Unii w przygotowaniu się do nowej perspektywy budżetowej, nie możemy liczyć na ogłoszenie naborów do nowych programów dotacyjnych wcześniej niż przed końcem 2014 roku.

Czy warto czekać z założonymi rękami? Z pewnością nie ! 


CZEGO DOWIESZ SIĘ NA SZKOLENIU?

  • JaK przygotować się do nowego rozdania z Unii,
  • Jakie inwestycje potencjalnie mogą liczyć na wsparcie po 2013 roku.
  • Z jakich środków możesz skorzystać JESZCZE W TYM ROKU !!!

 

ZGŁOSZENIA:

Opłata administracyjna dla jednego uczestnika spotkania wynosi 200,- brutto.

Uczestnikom zapewniamy materiały dydaktyczne, zaświadczenie o udziale w szkoleniu oraz poczęstunek.

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY  Pobierz doc

Prosimy o przesyłanie potwierdzenia uczestnictwa na formularzu zgłoszeniowym, w terminie do 30 października 2013r.  na
adres kignet@kig.pl (scan zgłoszenia) lub faxem na numer: (22) 827 46 73

Opłatę  za spotkanie należy wnieść dopiero po otrzymaniu potwierdzenia z KIG.

Wpłata przelewem na konto: Krajowa Izba Gospodarcza, rachunek bankowy nr 59 1160 2202 0000 0000 6081 1467 w Banku
Millenium, NIP: 526 000 17 08, REGON: 006210187 


ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU !

SZANOWNI PAŃSTWO,

Kończy się okres programowania funduszy unijnych na lata 2007 – 2013, z których można uzyskać wsparcie finansowe  realizowanych projektów i jednocześnie  trwają konsultacje i przygotowania nowej perspektywy finansowej z budżetem
przeznaczonym na przedsięwzięcia o charakterze badawczo – rozwojowym, środowiskowym, inwestycje zmierzające do zwiększenia potencjału Innowacji oraz wsparcie kooperacji pomiędzy światem nauki i biznesu.

Krajowa Izba Gospodarcza proponuje cykl spotkań poświęconych funduszom unijnym programowanym w Polsce oraz programom Komisji Europejskiej, których procedura aplikacyjna odbywa się bezpośrednio w Brukseli.

Proponujemy spotkania w formule śniadań biznesowych, które odbywać się będą w godz. 9.00-12.00.

Partnerem merytorycznym spotkań będzie PNO Consultants Sp. z o.o..  (www.pnocee.com). PNO jest najdłużej działającą firmą w sferze dotacji w Europie.  Prowadzi działalność we wszystkich 27 krajach UE.  Skuteczność w pozyskiwaniu funduszy brukselskich PNO wynosi 83%.


PROGRAM WARSZTATU W DNIU 5 LISTOPADA 2013R.

1.       STRUKTURA DZIAŁAŃ DOTACYJNYCH ZAPROJEKTOWANA PRZEZ KE
2.       PROGRAMY RAMOWE I PROGRAMY UNII EUROPEJSKIEJ

  • programy stymulujące rozwój transportu: TEN-T oraz następca MARCO POLO
  • programy wspierające rozwój energetyki i przesyłu energii: TEN-E oraz NER300
  • programy promujące działalność B+R: EUROSTARS, HORIZON 2020, EcoInnovation
  • promujące działalności pro-środowiskową: LIFE oraz także HORIZON 2020

3.      FUNDUSZE STRUKTURALNE I FUNDUSZE SPÓJNOŚCI
4.      ZMIANY W DYSPONOWANIU ŚRODKAMI STRUKTURALNYMI ?
5.      REGIONY W KSZTAŁTOWANIU NOWEJ PERSPEKTYWY
6.      STRATEGICZNE PLANOWANIE DOTACYJNE
7.      AKTUALNIE DOSTĘPNE DOTACJE  

Dalsze informacje: Barbara Kosicka KIG Biuro KIGNET,  e-mail: bkosicka@kig.pl tel. 22 63 09 661drukuj« powrót
Wydarzenia i aktualności:» Zobacz wszystkie wydarzenia

Sekcja dla członków

Email:

Hasło: