2013-02-21
Dofinansowanie ekoinnowacji dla firm

Dofinansowanie ekoinnowacji dla firm

Wsparcie na innowacje proekologiczne: Gekon, Innotech, Life+, CIP Eco Innovation

Webcast: 1 marca, 10:00

DELOITTE zaprasza do webcastu, w którym eksperci Deloitte wspólnie z przedstawicielami Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR) oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW)
instytucji które objęły patronatem honorowym niniejsze wydarzenie - przedstawią możliwości oraz zasady ubiegania się o wsparcie na projekty w zakresie innowacji proekologicznych.

W trakcie webcastu prowadzący omawiać będą jak najlepiej i najefektywniej skorzystać z dostępnych źródeł finansowania na ekoinnowacje. Wielu przedsiębiorców nie wie bowiem, iż na rynku w 2013 r. będą dostępne narzędzia, dzięki którym mogą otrzymać dofinansowanie w formie dotacji do nawet 95% poniesionych kosztów!

W najbliższym czasie przedsiębiorstwa zainteresowane przeprowadzeniem innowacyjnych inwestycji w dziedzinie ekologii będą mogły starać się o dofinansowanie spośród wachlarza narzędzi i programów finansowanych zarówno ze środków krajowych jak i europejskich. Najciekawszymi, spośród zaplanowanych na 2013 rok, są dla przedsiębiorców:

 • GEKON
       program przeznaczony na wsparcie projektów obejmujących swym zakresem
       zarówno fazę badawczo – rozwojową, jak i wdrożeniową. Dofinansowanie w
       ramach programu będzie udzielane w formie bezzwrotnych dotacji, która
       sięgać może od 70% (faza wdrożeniowa) do nawet 80% (faza B+R) ponoszonych
       kosztów;
 • INNOTECH
       program ukierunkowany na wsparcie projektów badawczo – rozwojowych w tym
       również w zakresie rozwiązań prośrodowiskowych. Przedsiębiorstwa starające
       się o wsparcie mogą uzyskać dotację w wysokości nawet do 10 mln PLN na
       projekt, przy czym poziom wsparcia może wahać się od 25% do 80% kosztów
       projektu celowego;
 • Life+
       - program przeznaczony na wsparcie projektów demonstracyjnych z zakresu
       innowacyjnych technologii pro-ekologicznych. Dotacja, o jaką mogą ubiegać
       się przyszli beneficjenci, może wynosić aż 95% kosztów inwestycji (w
       przypadku dodatkowego dofinansowania ze środków NFOŚiGW);
 • CIP Eco innovation – program obejmuje dotacje na nowe technologie, procesy
       produkcyjne, usługi, produkty, wdrożenie nowoczesnych rozwiązań
       pozwalających na efektywne wykorzystanie zasobów naturalnych czy tworzenie
       proekologicznych postaw konsumenckich. Przedsiębiorcy ubiegający się o
       wsparcie mogą otrzymać dotację wynoszącą do 50% kosztów inwestycji.

Rejestracja

Szczegółowe informacje oraz rejestracja na stronie www.deloitte.com/pl/webcasty.drukuj« powrót
Wydarzenia i aktualności:» Zobacz wszystkie wydarzenia

Sekcja dla członków

Email:

Hasło: