2013-12-10
Dotacje unijne_2

Aktualne konkursy na dofinansowanie projektów z funduszy UE

RPO PODLSKIE: OZE I PRODUKCJA ENERGII NA WŁASNE POTRZEBY

Planujesz zakup urządzeń do produkcji, przetwarzania lub magazynowania energii ze żródeł odnawialnych ?. Rozważasz zakup nowoczesnych technologii, projektów technicznych oraz know how w zakresie wykorzystania odnawialnych źródeł energii ? A może chcesz rozpocząć budowę oraz zwiększyć moc jednostek wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej ?

Zarząd Województwa Podlaskiego ogłosił nabór wniosków w ramach RPOWP Działanie 5.2 Rozwój lokalnej infrastruktury ochrony środowiska - Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii na produkcję energii na własne potrzeby. Nabór wniosków odbywa się w trybie ciągłym w terminie od 7 listopada 2013r do 9 stycznia 2014r.

RPO MAŁOPOLSKIE: ROZBUDOWA, ZAKUP, PRODUKCJA W MŚP

Jesteś małym lub średnim przedsiębiorcą, z obszaru małopolski ?. Planujesz rozbudowę lub zakup przedsiębiorstwa? Chcesz wprowadzić zmiany w procesie produkcyjnym? Myślisz o wprowadzeniu nowowczesnych rozwiązań? Rozważasz zmianę zakresu usług lub produkcji?

Zrealizuj swoje plany inwestycyjne dzieki środkom z działania 2.1 A MRPO "Bezpośrednie wsparcie inwestycji w MŚP". Nabór wniosków od 2 grudnia 2013 do 2 stycznia 2014r. Minimalna i maksymalna kwota dofinansowania projektu to 100-800 tysięcy PLN.

GEKON: B+R, EKOLOGIA PLUS INNOWACJA

NCBiR oraz NFOŚiGW przeznaczyły środki na prace badawczo-rozwojowe oraz wdrożenie efektów tych prac w zakresie rozwiązań proekologicznych (technologicznych lub produktowych). Nie wydawaj pieniędzy na rozwiązania, które nie zostały przetestowane. Skorzystaj z dofinansowania - oszczędzisz czas, ograniczysz ryzyko niepowodzenia i będziesz pewien, że pieniądze zostaną dobrze wydane. Najbliższy nabór wnioskó planowany jest w I kwartale 2014r.

LEMUR: PROJEKTOWANIE I BUDOWA ENERGOOSZCZĘDNYCH BUDYNKÓW

Wsparciem w programie LEMUR objęte są inwestycje polegające na projektowaniu i budowie nowych budynków użyteczności publicznej lub zamieszkania zbiorowego. Do rozdania aż 300 mln PLN. Termin ogłoszenia naboru wniosków planowany jest na grudzień 2013r. zapytaj o dotację i/ub pożyczkę na ten cel.

1.4 POIG: BADANIA, WSPARCIE PROJEKTÓW CELOWYCH

NCBiR wznowi nabory wniosków w zakresie działania 1.4 POIG - wsparcia projektów celowych. Pojawiły się dodatkowe środki na przeprowadzenie konkursu. do dyspozycji przedsiębiorców będize co najmniej 200 mln PLN. Istnieje duże prawdopodobieństwo, że dotacje na przeprowadzenie projektów badawczych skierowane zostaną również do dużych firm. A zatem, co nas jeszcze może zaskoczyć?. Z pewnością skrócona procedura oceny - bo od złożenia wniosku do ogłoszenia wyników nie powinno upłynąć więcej niż dwa miesiące. Oczekujemy na kolejny nabór wniosków zaplanowany na IV kwartał 2013r.

4.2 POIIŚ:  WYKORZYSTANIE ZASOBÓW NATURALNYCH I ODPADÓW

Mamy również dobre wieści dla tych, którzy chcą poprawić gospodarke poprzez ponowne wykorzystanie odpadów i zasobów naturalncyh lub efektywność energetyczna. Otóż NFOŚiGW planuje kolejny nabór wniosków w ramach działania 4.2 POIŚ. Dofinansowanie zostanie przeznaczone na projekty związane z "racjonalizacją gospodarki zasobami i odpadami w przedsiębiorstwach" To będzie ostatnia runda aplikacyjna.

4.4 POIG: NOWE ROZWIĄZANIA TECHNOLOGICZNE

PARP zapowiada wznowienie naboru wniosków w ramach działania 4.4 POIG na inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym. Do rozdania wciąż pozostało 500 mln PLN na nowe inwestycje. Termin zakończenia naboru wniosków wydłużony został do 16-go grudnia 2013r.

TEN-T: ROZWÓJ INFRASTRUKTURY I INTEGRACJA TRANSPORTU

Program zakłada możliwość przeprowadzenia badań oraz wdrożenia ich wyników w zakresie instalacji/wdrożenia elementów, systemów zarządzania transportem drogowym, powietrznym, wodnym śródlądowy, morskim i przybrzeżnym oraz usług z tym związanych. Termin zamknięcia ostatniego naboru wniosków w okresie 2007-2013 to połowa marca 2014.

 

Informacje zostały opracowane przez PNO Consultants Sp. z o.o. ul. Ostrobramska 75C, Warszawa, t: 22 611 73 20. http://www.pnocee.pl , E-mail: info.pl@pnocee.com.  Więcej szczegółów i informacji można uzyskać kontaktując się z  PNO lub z instytucjami ogłaszajacymi poszczególne konkursy.drukuj« powrót
Wydarzenia i aktualności:» Zobacz wszystkie wydarzenia

Sekcja dla członków

Email:

Hasło: