2013-02-26
Działaność gospodarcza na obszarach Natura 2000


Wsparcie działalności gospodarczej na obszarach Natura 2000
ZAPROSZENIE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW
  
Krajowa Izba Gospodarcza zaprasza  przedsiębiorców do udziału w cyklu spotkań informacyjno-warsztatowych poświęconych prowadzeniu działalności i gospodarczej na obszarach Natura 2000,  połączonych z wypracowaniem rekomendacji rozwiązań systemowych.

Spotkania odbywają się w ramach projektu „Natura i Gospodarka – podstawy dialogu”, realizowanego przez Generalną Dyrekcję Ochrony Środowiska, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Jednych z głównych celów projektu jest stworzenie rekomendacji rozwiązań systemowych w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej na obszarach Natura 2000.

Przedsiębiorcy, którzy będą brać udział  w spotkaniach, zostaną włączeni w proces wypracowania rekomendacji oraz
w prace Partnerstwa Naturowego w każdym z województw, w którym Krajowa Izba Gospodarcza została wybrana, w drodze konkursu, na Lidera Partnerstwa Naturowego.

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych przedsiębiorców, prowadzących działalność na obszarach Natura 2000, lub których działalność może dotyczyć lub oddziałowywać na te obszary. Zachęcamy do aktywnego przedstawienia uwag, wniosków wynikających z dotychczasowych doświadczeń i wyrażenia opinii nt. warunków rozwijania i prowadzenia działalności gospodarczej na obszarach objętych ponadstandardową ochroną. Przedsiębiorcy oraz instytucje otoczenia biznesu i inne podmioty wejdą w skład  regionalnego Partnerstwa Naturowego, które, poprzez wnioski i rekomendacje, będzie miało wpływ na rozwiązania systemowe, finansowane ze środków UE oraz budżetowych.

Bliższe informacje:

Krajowa Izba Gospodarcza. Biuro KIGNET – Lider Partnerstwa Naturowego
Ul. Trębacka 4,  00-074 Warszawa
Tel.: (22) 63 09 661, e-mail: kignet@kignet.pl

Działania Partnerstw Naturowych w poszczególnych województwach koordynowane są przez Koordynatorów Regionalnych, którzy organizują spotkania w regionach.

Koordynatorzy Regionalni:

woj. mazowieckie

Terenowy Oddział Stowarzyszenia „Wolna Przedsiębiorczość”
Centrum Wspierania Biznesu
Ul. Nowy Rynek 3, 09-400 Płock
 
Terminy  spotkań: będą podane wkrótce
Miejsce spotkań: siedziba Urzędu Miasta Wołomin, ul. Ogrodowa
Informacje i zgłoszenia: tel.: (24) 367 45 69, 606 673 029, e-mail: biuro@cwbmazowia.pl

woj. podlaskie

Suwalska Rada FSNT NOT. Północno-Wschodni Oddział Polskiego Towarzystwa Inżynierii Ekologicznej
Ul. 1-go Maja 15, 16-400 Suwałki

Terminy spotkań: 7 marca, 11 marca, 14 marca, 21 marca 2013 r.
Miejsce spotkań: siedziba NOT, adres j.w.
Informacje i zgłoszenia: tel.: (87) 566 54 22, e-mail: notsuwalki@poczta.onet.pl

woj. śląskie

Regionalna Izba Handlu i Przemysłu w Bielsku-Białej
Ul. Wzgórze 19
43-300 Bielsko-Biała

Terminy spotkań: 6 marca, 11 marca, 13 marca, 21 marca oraz 26  marca 2013 r. spotkanie z JST – w godzinach: 9.00-13.00

Miejsce spotkań: siedziba RIHiP, adres j.w.
Informacje i zgłoszenia: tel.: (33) 812 64 18, e-mail: biuroizby@cci.pl

woj. świętokrzyskie

Staropolska Izba Przemysłowo-Handlowa
Ul. Sienkiewicza 53
25-002 Kielce

Terminy spotkań: 7 marca, 13 marca, 22 marca, 28 marca 2013 r. oraz 25 marca 2013 r. spotkanie z
JST
Miejsce spotkań: siedziba SIPH, adres j.w.
Informacje i zgłoszenia: tel.: (41) 344 43 92 wew. 20, e-mail: j_bator@siph.com.pl

woj. wielkopolskie

Wielkopolska Izba Przemysłowo-Handlowa
Ul. Głogowska 26
60-734 Poznań

Terminy spotkań: 14 marca, 21 marca, 27 marca, 10 kwietnia 2013 r.
Miejsce spotkań: siedziba WIPH, adres j.w.
Informacje i zgłoszenia: tel.: (61) 869 01 07, e-mail: a.cicha@wiph.pl

                                                                             woj. małopolskie

Koordynator Regionalny będzie podany wkrótce  

zainteresowanych prosimy o zgłoszenia do Lidera – Krajowej Izby Gospodarczej.
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 


  drukuj« powrót
Wydarzenia i aktualności:» Zobacz wszystkie wydarzenia

Sekcja dla członków

Email:

Hasło: