2015-03-18
European Cluster Days

W dniach 18-19 marca 2015 r. w Strasbourgu odbędzie się konferencja klastrowa pt. European Cluster Days.

Konferencję - we współpracy z Parlamentem Europejskim i w jego siedzibie - organizują wspólnie: francuska, narodowa sieć centrów innowacji i klastrów (France Clusters) oraz European Competence and Research Center for Cluster Management. Temat główny konferencji to: "Klastry jako siła napędowa europejskiej gospodarki".

Tematy szczegółowe obejmują m. in. takie kwestie jak:

internacjonalizacja klastrów,

finansowanie inicjatyw klastrowych,

klastry europejskie na rynkach globalnych i osiągnięcia klastrów na rynkach pozaeuropejskich,

innowacje i rozwój społeczny,

współpraca przedsiębiorstw oraz tworzenie grup MSP,

nowa poltyka klastrowa w Europie.

Program European Cluster Days obejmuje sesje plenarne, warsztaty i spotkania z potencjalnymi partnerami (matchmaking) z Europy, Azji i Ameryki.

Wszelkie informacje, w tym szczegółowy program i warunki uczestnictwa znajdują sie na stronie internetowej: http://en.europeanclusterdays.eu

 drukuj« powrót
Wydarzenia i aktualności:» Zobacz wszystkie wydarzenia

Sekcja dla członków

Email:

Hasło: