2013-08-30
III Konferencja Odrzańska

 Naczelna Organizacja Techniczna FSNT Rada w Opolu,

jako koordynator Śląskiego Klastra Przedsiębiorstw Dorzecza Górnej Odry


zaprasza
na konferencję


INTEGRACYJNE ZNACZENIE ODRY
W ŻYCIU SPOŁECZNYM I GOSPODARCZYM LOKALNYCH SPOŁECZNOŚCI

w dniu 19 września 2013 r., w godz. 10.00 – 15.00, w Kędzierzynie-Kożlu, Hotel Hugo, ul. Władysława Orkana 5..

Konferencja odbywa się w ramach Europejskiego Kongresu Małych i Średnich Przedsiębiorstw  Katowice 2013 i stanowi
kontynuację cyklu konferencji dotyczących wykorzystania gospodarczego Odry.

Program konferencji:

1. Rejestracja uczestników,
2. Powitanie uczestników konferencji,
3. Wystąpienia gości honorowych,
4. CZĘŚĆ  I:   Wpływ Odry na rozwój gospodarczy i przyrodniczy regionu – dziś i jutro.
                       
prowadzenie: dr Bogdan Tomaszek, dr Jan Pyś.

                     Perspektywy modernizacji śródlądowych dróg wodnych w Polsce w świetle rządowych planów i dokumentów  
                     strategicznych.
                     dr Przemysław Daca

                     Odra jako zintegrowany obszar rozwoju i absorpcji  funduszy  w perspektywie  lat 2014-2020 Unii Europejskiej  
                      – poziom strategiczny i operacyjny.
                     dr Bogdan Tomaszek, Joanna Przybyszewska

                      Stocznie na górnej i środkowej Odrze  pozytywny wpływ na   tworzenie i utrzymanie miejsc pracy.
                     JanuszBialic, Jarosław Jurkowski

                      Specjalistyczny port rzeczny Grupy FAMET w Opolu- ważne dopełnienie łańcucha produkcji zaawansowanych  
                      wyrobów dla energetyki
                     Janusz Przybyła, Joachim Kubica

                      Polska przystań wodna – wczoraj i dziś.
                     Marek Lityński

                      Efekt synergii i oddziaływania portu kozielskiego na rozwój regionu.
                     Sebastian Gałosz, dr Bogdan Tomaszek

                      Znaczenie dla rozwoju regulacji Odrzańskiego Systemu Wodnego.
                     dr Jan Pyś

                     Społeczno-gospodarcze, turystyczne i środowiskowe uwarunkowania modernizacji Odrzańskiej Drogi
                     Wodnej.
                      prof. dr hab. inż. Adam Rak

                    Zbiornik w Kotlarni  - powstawanie   nowego  ekosystemu.
                    dr inż. Jan Bondaruk,  dr Łukasz Pierzchała

                      CZĘŚĆ  II:  Wpływ Odry na życie mieszkańców -  historia i perspektywy na przyszłość
                                          
prowadzenie: dr Bogdan Tomaszek, dr Jan Pyś.

                                   Piastowie Śląscy wobec żeglugi odrzańskiej od XIII do XV wieku – raz  jeszcze 
                                   o średniowiecznym wykorzystaniu Odry i jej dopływów.
                                   dr  Marcin Böhm

                                  Odra i miasta nadodrzańskie we wspomnieniach Teodora Billewicza i Karola Stanisława Radziwiłła                                         dr  Mariusz Sawicki

                                  Twierdze nadodrzańskie.
                                   mgr Robert Słota

                                   Stocznie rzeczne na Odrze- historia i rzeczywistość
                                   mgr Marcin Sroka

                                   Odra w historiografii polskiej i niemieckiej.
                                   mgr Arleta Ciupińska

5. Dyskusja i zamknięcie konferencji.

W ramach konferencji odbędzie się warsztat dla młodzieży.
Tytuł warsztatu: Odra źródłem życia.
Program warsztatu: uczestnicy  będą  wykonać różnorodne zadania, związane z tematyką Odrzańską. W myśl zasady „baw się i ucz” zapoznają się w niekonwencjonalny sposób z wieloma tematami dotyczącymi Odry.

Konferencja objęta jest patronatem honorowym prof. Jerzego Buzka – byłego Premiera RP i Przewodniczącego Parlamentu Europejskiego  oraz Józefa Sebesty – Marszałka woj. opolskiego i Ryszarda Wilczyńskiego
– Wojewodę opolskiego.


Śląski  Klastera Przedsiębiorstw Dorzecza Górnej Odry został  utworzony w ramach  projektu KIGNET Innowacje – izbowy system wsparcia innowacyjności przedsiębiorstw. Tegoroczna konferencja odbywa się dzięki wsparciu sponsorów: instytucji oraz przedsiębiorstw.


Zgłoszenia udziału w konferencji oraz i dalsze informacje:

mgr Danuta Lepucka – Naczelna Organizacja Techniczna FSNT Rada w Opolu,

e-mail: d.lepucka@not.opole.pl,  tel.: 77 406 68 50,

Katarzyna Gnacy : k.gnacy@not.opole.pl ,drukuj« powrót
Wydarzenia i aktualności:» Zobacz wszystkie wydarzenia

Sekcja dla członków

Email:

Hasło: