2012-12-19
Internacjonalizacja klastrów

Klastry sposobem na internacjonalizację małych i średnich przedsiębiorstw

Firmy prowadzące działalność międzynarodową osiągają wyższą konkurencyjność i innowacyjność, szybciej się rozwijają, a także generują więcej miejsc pracy, a dzięki zdolności do szybszego reagowania na zmieniające się warunki rynku, mają większe szanse na bardziej zrównoważony i długotrwały rozwój. Dlatego tak ważne jest efektywne wspieranie współpracy międzynarodowej MSP i ich integracji z globalnymi łańcuchami wartości.

W procesie internacjonalizacji przedsiębiorstw ważną role odgrywają organizacje klastrowe, które wspierają firmy należące do klastra, a zwłaszcza MSP.

W ramach międzynarodowego projektu TACTICS, finansowanego z Programu Ramowego na rzecz Konkurencyjności i
Innowacji, na podstawie analizowanych studiów przypadku wykazano, że menedżerowie klastrów/organizacje klastrowe skutecznie pośredniczą w procesie wspierania internacjonalizacji MSP i klastrów, a organizacje klastrowe można wykorzystać
jako główne narzędzie internacjonalizacji przedsiębiorstw. W rezultacie projektu powstała publikacja zatytułowana Cluster internationalisation (polskojęzyczna wersja Internacjonalizacja klastrów), która ma formę praktycznego podręcznika, bogato ilustrowanego opisami ciekawych praktyk i przykładów projektów, wyjaśniająca w sposób przystępny i zrozumiały model procesu internacjonalizacji i wspomagająca realizację poszczególnych jego etapów. Podręcznik pomoże użytkownikowi znaleźć odpowiedź na pytanie Po co internacjonalizacja? oraz przejść kolejne kroki tego procesu.

Podręcznik skierowany jest do menedżerów klastrów i do organizacji klastrowych, które wspierają firmy należące do klastra, a zwłaszcza MSP. Ponadto podręcznik może być także przydatny dla decydentów kreujących politykę klastrową, jak również
dla instytucji wdrażających programy wspierające rozwój klastrów.

Cały artykuł oraz publikacja zostały zamieszczone na stronach: 
http://www.pi.gov.pl/parp/chapter_86197.asp?soid=A9A59867EE5B46DBAEA30AF1FF905801drukuj« powrót
Wydarzenia i aktualności:» Zobacz wszystkie wydarzenia

Sekcja dla członków

Email:

Hasło: