2014-03-22
Klaster Wodny

 

Misją Klastra Wodnego Polski Południowej jest stworzenie silnej i elastycznej organizacji zrzeszającej niezależne od siebie podmioty (przedsiebiorstwa, instytucje otoczenia biznesu, organizacje samorządowe i rządowe, organizacje pozarządowe w tym fundacje i stowarzyszenia, uczelnie i jednostki naukowe oraz osoby fizyczne i prawne) potrafiącej w oparciu o potencjał swoich członków i partnerów krajowych oraz zagranicznych sprostać każdemu komercyjnemu i społecznemu finansowanemu ze środków prywatnych lub publicznych w obszarze jakim jest korzystanie z zasobów wodnych, mając na uwadze zasady zrównoważonego rozwoju oraz społeczną odpowiedzialność za zachowanie surowców, wody i energii dla przyszłych pokoleń.

Więcej informacji na stronach Klastra Wodnego Polski Południowej:

http://www.klaster-wodny.pl

http://www.klaster-wodny.pl/62,aktualizacja-misji-klastra-wodnego-polski-poludniowej.html

 

 

 drukuj« powrót
Wydarzenia i aktualności:» Zobacz wszystkie wydarzenia

Sekcja dla członków

Email:

Hasło: