2013-10-28
Klastera Wodny Polski Południowej_informacja

Z przyjemnością informujemy, że Klaster Wodny Polski Południowej zainicjowany w ramach projektu „KIGNET –
izbowy system wsparcia innowacyjności przedsiębiorstw” otrzymał dofinansowanie z funduszy POIG, Działanie 5.1.  Klaster
został powołany przez Instytut Badań Energii Wodnej Sp. z o.o. z Krakowa.
Jednym z partnerów klastra jest Krajowa Izba Gospodarcza.

Celem działań Klastra Wodnego Polski Południowej jest wzajemna współpraca zmierzająca do zwiększenia rozwoju gospodarczego mikro- i makroregionów poprzez prowadzenie działań na rzecz współpracy przedsiębiorstw, organizacji
badawczych, instytucji otoczenia biznesu, samorządów, inwestorów, prowadzenie prac badawczo-rozwojowych oraz badań przemysłowych nad wykorzystaniem energii wody do produkcji energii w rozproszeniu, jak również prac badawczych
dokumentujących zasoby wód podziemnych wykorzystywanych na cele gospodarcze, w tym energetyczne. Partnerzy Klastra będą podejmować działania zmierzające do optymalnego zagospodarowania zasobów wodnych, doskonalenia procesów
oczyszczania wody oraz gospodarczego wykorzystania osadów ściekowych i ścieków.
Ponadto celem Klastra będzie podejmowanie i prowadzenie projektów na rzecz zrównoważonego rozwoju z wykorzystaniem naturalnych zasobów wodnych, przyjaznych środowisku technologii, poprawiających konkurencyjność przedsiębiorstw.

Szczegóły projektu dostępne są na stronie:

http://www.klaster-wodny.pl/23,dzialanie-5.1-poig.html

drukuj« powrót
Wydarzenia i aktualności:» Zobacz wszystkie wydarzenia

Sekcja dla członków

Email:

Hasło: