2015-04-22
Krajowe Klastry Kluczowe

Ministerstwo Gospodarki we współpracy z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości organizuje Konkurs o status Krajowego Klastra Kluczowego.

Krajowy Klaster Kluczowy (KKK) to klaster o istotnym znaczeniu dla gospodarki kraju i konkurencyjności międzynarodowej. Klastry będą mogły ubiegać się o status KKK w drodze konkursowej, w oparciu o kryteria dotyczące masy krytycznej, potencjału rozwojowego i innowacyjnego, dotychczasowej i planowanej współpracy oraz doświadczenia i potencjału koordynatora. Status KKK nadawany będzie przez Ministra Gospodarki na okres 3 lat. Koordynator KKK uprawniony będzie do aplikowania o wsparcie publiczne w ramach POIR 2014-2020, przeznaczone na wzmocnienie ekspansji międzynrodowej. Ponadto projekty rozwojowe, zdefiniowane i uzgodnione przez grupy członków KKK, będą korzystać z preferencji w ramach systemu oceny przy aplikowaniu do różnych programów i działań pomocowych.

Ministerstwo Gospodarki opublikowało na stronie internetowej http://www.mg.gov.pl/node/23619  wniosek o nadanie statusu Krajowego Klastra kluczowego oraz pozostałe dokumenty zwiazane z udziałem w konkursie.

Nabór wniosków o status Krajowego Klastra Kluczowego rozpocznie się 12 maja 2015 r.drukuj« powrót
Wydarzenia i aktualności:» Zobacz wszystkie wydarzenia

Sekcja dla członków

Email:

Hasło: