2012-03-21
KSPW - Najbardziej dynamicznie rozwijająca się inicjatywa klastrowa Wielkopolski

Klaster Spożywczy Południowej Wielkopolski Stowarzyszenie w Kaliszu funkcjonuje od 2009 roku.

Jest jedną z najbardziej dynamicznie rozwijających się inicjatyw klastrowych Wielkopolski. Zrzesza 31 podmiotów w tym kluczowe dla branży spożywczej przedsiębiorstwa regionu oraz placówki naukowo – badawcze; Uniwersytet Ekonomiczny i Przyrodniczy w Poznaniu, Politechnikę Poznańską, ILiM, PIMR w Poznaniu.

W ramach WRPO klaster był beneficjentem środków na „Wdrożenie nowoczesnych technologii IT oraz ICT służących podniesieniu jakości sprzedaży, promocji oraz komunikacji w Klastrze Spożywczym Południowej Wielkopolski” z Działania 1.6 „Rozwój sieci i kooperacji”

Za kwotę 700 tys. zł netto w tym dofinansowanie 595 tys. zł uruchomiona została nowoczesna serwerownia, portal internetowy i Wirtualna Giełda. Aktualnie trwa wprowadzanie danych do baz systemów informatycznych.

Klaster Spożywczy był także beneficjentem dwóch konkursów Urzędu Marszałkowskiego pt. „Wielkopolskie klastry na rzecz Innowacyjności”. Uzyskane środki grantowe pozwoliły wzmocnić intelektualnie i organizacyjnie strukturę klastrową oraz wydać „Monografię Klastra”.

Obecnie realizowana jest strategia promocji i marketingu klastra w tym program jego umiędzynarodowienia. We współpracy z Marszałkiem Województwa oraz ośrodkiem EEN firmy klastrowe uczestniczyły w 2011 roku w bardzo owocnych targach i rozmowach kooperacyjnych (w Kolonii, Rydze i St. Petersburgu).

W bieżącym roku przygotowywany jest udział w Misjach gospodarczych towarzyszących Expo Center Moskwa i Sial w Paryżu.

Najbliższe plany to:

  • Aplikowanie dodatkowych środków z Działania 1.6 WRPO na rozbudowę Wirtualnej Giełdy,
  • Zbudowanie międzynarodowej struktury trzech porównywalnych z klastrem podmiotów i aplikowanie środków z 7 Programu Ramowego Unii Europejskiej,
  • Powstanie Laboratorium Badawczo – Rozwojowego branży spożywczej.

Władze miasta wstępnie zapewniły lokalizację, a Marszałek Województwa zdeklarował po spełnieniu wszystkich oczekiwać wpisanie inicjatywy jako zadanie kluczowe i zapewnienie dofinansowania w kwocie ok. 12 mln zł.

Szczegółowe informacje o klastrze oraz dane kontaktowe - kliknij tutaj.drukuj« powrót
Wydarzenia i aktualności:» Zobacz wszystkie wydarzenia

Sekcja dla członków

Email:

Hasło: