2012-12-21
Międzynarodowa współpraca klastrów

Międzynarodowa współpraca klastrów

12 grudnia br. odbyły się  Brukseli warsztaty dotyczące międzynarodowej współpracy klastrów - „International Cluster
Coopertion for SMEs: Towards a European Approach
. Impreza została zorganizowana przez DG Enterprise and Industry we współpracy z dwoma agencjami regionalnymi wspierającymi przedsiębiorstwa i innowacje (Competitiveness Agency
for Catalonia oraz Enterprise Rhône-Alpes International Agency).

W trakcie warsztatów dyskutowano na tematy związane z dalszym rozwijaniem współpracy klastrów na poziomie UE tak, aby zapewnić skuteczniejsze wsparcie internacjonalizacji europejskich MSP i potrzeby wzmocnienia współpracy klastrów
w Europie oraz wykorzystania klastrów i ich współpracy do umacniania pozycji Europy na rynkach swiatowych. Dyskutowano również na temat nowych form współpracy, które wspierałyby powstawanie Europejskich Strategicznych
Parnterstw Klastrów (European Strategic Cluster Partnerships) w nowopowstających branżach (emerging industries) przy aktywnym zaangażowaniu ze strony Europejskiej Platformy Współpracy Klastrów i innych inicjatyw klastrowych.

Pierwsza część dyskusji poświęcono gotowości europejskich klastrów do angażowania się we współpracę międzynarodową i do wspomagania klastrowych MSP w ich dążeniu do internacjonalizacji.

Część druga poświęcono prezentacji nowych pilotażowych projektów - europejskich konsorcjów klastrów, które zostały powołane w ramach European Cluster Collaboration Platform w wybranych sektorach (tzn. czyste technologie,
biotechnologie, energia odnawialna, branże sportowe, zaawansowane tkaniny). Celem tych konsorcjów jest przygotowanie i wdrożenie wspólnych strategii internacjonalizacji.

Trzecią część warsztatów poświęcono aktualnej polityce wspierania międzynarodowej współpracy klastrów i instrumentom tej polityki na poziomie UE. Przedstawiono i omówiono nową koncepcję Europejskich Strategicznych Partnerstw Klastrów, które byłyby tworzone w oparciu o istniejące sieci klastrów.

Więcej informacji oraz „Input Paper to Workshop on International Cluster Cooperation for SMEs” na stronach: http://www.clustercollaboration.eu/news/-/blogs/empowering-smes-and-regions-through-international-cluster-cooperationdrukuj« powrót
Wydarzenia i aktualności:» Zobacz wszystkie wydarzenia

Sekcja dla członków

Email:

Hasło: