2012-09-25
Misja gospodarcza do Japonii

Udział polskiego klastra w misji gospodarczej do Japonii

W ramach promowania internacjonalizacji przedsiębiorstw poprzez klastry, Komisja
Europejska (DG Enterprise and Industry) rozpoczęła wspieranie misji gospodarczych (matchmaking events), organizowanych dla przedstawicieli organizacji klastrowych (koordynatorów) oraz MSP działających w klastrach.
Celem tych misji jest wzmacnianie innowacyjności i konkurencyjności
europejskich przedsiębiorstw poprzez tworzenie partnerstw technologicznych lub
biznesowych i nawiązywanie współpracy na światowych rynkach.

Misje będą organizowane w latach 2012-2013 w krajach, które podpisały porozumienia z Europejską Platformą Współpracy Klastrów (European Cluster Collaboration Platform - ECCP), a mianowicie: Japonia, Brazylia, Indie, Korea Południowa i Tunezja.
Do ubiegania się o udział w wyjazdach uprawnione są zarejestrowane na ECCP organizacje klastrowe z krajów biorących udział w Programie Ramowym na rzecz Konkurencyjności i Innowacji (Competitiveness and Innovation Framework Programme – CIP). Z każdego zakwalifikowanego klastra w wyjeździe mogą uczestniczyć dwie osoby: przedstawiciel organizacji klastrowej oraz osoba reprezentująca firmę klastrową wybraną przez koordynatora klastra
Pierwsza misja gospodarcza, ukierunkowana na sektor ekologicznych materiałów (Green Materials), odbędzie się w Tokio w dniach 12-16 listopada 2012 r. Uczestnicy wyjazdu zostali wybrani na podstawie zgłoszeń przesłanych w odpowiedzi na opublikowane zapytanie (Call for Expression of Interests). Duży sukces odniósł Mazowiecki Klaster ICT (http://www.klasterict.pl), który jako jedyny klaster z Polski został zakwalifikowany przez Komisję Europejską do udziału w tym spotkaniu

Żródło i dalsze informacje: 

http://www.pi.gov.pl/parp/chapter_86197.asp?soid=CA77F728447F460EBD617C979E3F5831drukuj« powrót
Wydarzenia i aktualności:» Zobacz wszystkie wydarzenia

Sekcja dla członków

Email:

Hasło: