2013-04-17
Natura 2000


ZAPROSZENIE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW


Partnerstwa Naturowe w woj. podlaskim oraz śląskim już utworzone ! 

Krajowa Izba Gospodarcza zaprasza przedsiębiorców z woj. małopolskiego, mazowieckiego, świętokrzyskiego
oraz wielkopolskiego, do udziału w kolejnych spotkaniach  informacyjno-warsztatowych poświęconych
prowadzeniu działalności gospodarczej na obszarach Natura 2000.  

Przedsiębiorcy, którzy biorą udział  w spotkaniach Partnerstw Naturowych decydują wspólnie o  profilu i zakresie działalności oraz zasadach funkcjonowania Partnerstwa Naturowego w regionie a także proponują rodzaj usług dla sektora przedsiębiorstw i rekomendacje  rozwiązań systemowych - w tym ze wsparciem funduszy UE - w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej na obszarach Natura 2000. 

Spotkania odbywają się w ramach projektu „Natura i Gospodarka – podstawy dialogu”, realizowanego przez Generalną Dyrekcję Ochrony Środowiska, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego oraz Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych przedsiębiorców, prowadzących działalność na obszarach Natura 2000, lub których działalność może dotyczyć lub oddziałowywać na te obszary. Zachęcamy do aktywnego przedstawienia uwag, wniosków wynikających z dotychczasowych doświadczeń i wyrażenia opinii nt. warunków rozwijania i prowadzenia działalności gospodarczej na obszarach objętych ponadstandardową ochroną.

Zapraszamy do kontaktu z Partnerstwem Naturowym w regionie ! 

Bliższe informacje:

Krajowa Izba Gospodarcza. Biuro KIGNET – Lider Partnerstwa Naturowego
Ul. Trębacka 4, 00-074 Warszawa
Tel.: (22) 63 09 661, e-mail: kignet@kignet.pl

Działania Partnerstw Naturowych w poszczególnych województwach koordynowane są przez Liderów Partnerstw, którzy organizują spotkania w regionach.

         woj. świętokrzyskie

Staropolska Izba Przemysłowo-Handlowa
Ul. Sienkiewicza 53, 25-002 Kielce

Termin kolejnego spotkania: 26 kwietnia 2013 r.
Miejsce spotkań: siedziba SIPH, adres j.w.
Informacje i zgłoszenia: tel.: (41) 344 43 92 wew. 20, e-mail: j_bator@siph.com.pl

         woj. wielkopolskie

Wielkopolska Izba Przemysłowo-Handlowa
Ul. Głogowska 26, 60-734 Poznań

Termin kolejnego spotkania: 23 kwietnia 2013 r.
Miejsce spotkań: siedziba WIPH, adres j.w.
Informacje i zgłoszenia: tel.: (61) 869 01 07, e-mail: a.cicha@wiph.pl

         woj. małopolskie

Sądecka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
Ul. Jagiellońska 14, 33-300 Nowy Sącz

Terminy kolejnych spotkań: 22 kwietnia, 10 maja, 17 maja 2013 r.
Miejsce spotkań: siedziba SARR, adres j.w.
Informacje i zgłoszenia: tel.: (18) 440 81 63, e-mail: mstefanska@sarr.com.pl

        woj. mazowieckie


Terenowy Oddział Stowarzyszenia „Wolna Przedsiębiorczość”
Centrum Wspierania Biznesu, ul. Nowy Rynek 3, 09-400 Płock

Termin kolejnego spotkania: 29 kwietnia 2013
Miejsce spotkań: siedziba Urzędu Miasta Wołomin, ul. Ogrodowa 4 Informacje i zgłoszenia:
tel.: (24) 367 45 69, 606 673 029, e-mail: biuro@cwbmazowia.pl

          woj. podlaskiePartnerstwo Naturowe Suwalszczyzny

Suwalska Rada FSNT NOT
Północno-Wschodni Oddział Polskiego Towarzystwa Inżynierii Ekologiczne
Ul. 1-go Maja 15, 16-400 Suwałki
tel.: (87) 566 54 22, e-mail: notsuwalki@poczta.onet.pl

           woj. śląskiePartnerstwo Naturowe (południowa część woj. śląskiego i graniczącym  z nim województwem
                                                                        małopolskim)

Regionalna Izba Handlu i Przemysłu w Bielsku-Białej
Ul. Wzgórze 19, 43-300 Bielsko-Biała
tel.: (33) 822 90 49, e-mail: biuroizby@cci.pl drukuj« powrót
Wydarzenia i aktualności:» Zobacz wszystkie wydarzenia

Sekcja dla członków

Email:

Hasło: