2013-09-06
Polsko-francuskie forum klastrów


Polsko – francuskie forum aktorów innowacji i konkurencyjności

AmbasadaFrancji w Polsce, Ministerstwo Gospodarki oraz Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zapraszają przedstawicieli koordynatorów oraz członków klastrów do udziału w konferencji pn. Polsko – francuskie forum
aktorów innowacji i konkurencyjności
.

Konferencja odbędzie się 19 września 2013 roku w Ministerstwie Gospodarki w Warszawie, Pl. Trzech Krzyży 3/5, sala A i B.

Celem konferencji jest przedstawienie planowanych kierunków wspierania rozwoju klastrów w Polsce oraz polityki wspierania międzynarodowej konkurencyjności przedsiębiorstw we Francji. Konferencja stworzy możliwość nawiązania kontaktów
do współpracy pomiędzy partnerami z obu krajów.

Osoby zainteresowane udziałem w konferencji proszone sa o przsyłanie zgłoszeń w terminie do 12 września 2013 r. na adres do Pana Michała Urbankowskiego, Ministerstwo Gospodarki, e-mail: michal.urbankowski@mg.gov.pl

W sprawie indywidualnych spotkań B2B nalezy kontaktować się z Panią Grażyną Buczyńską, PARP, e-mail: grazyna_buczynska@parp.gov.pl

Udział w konferencji jest bezpłatny. Liczba miejsc ograniczona.


Program konferencji podany jest na stronie:

http://www.pi.gov.pl/parp/chapter_86197.asp?soid=0FB5826195CB4D9CA309A1E25F9696A9

Źródło:

http://www.pi.gov.pl/parp/chapter_86197.asp?soid=0FB5826195CB4D9CA309A1E25F9696A9

  

drukuj« powrót
Wydarzenia i aktualności:» Zobacz wszystkie wydarzenia

Sekcja dla członków

Email:

Hasło: