2014-04-17
Program Rozwoju Przedsiębiorstw

Program Rozwoju Przedsiębiorstw do roku 2020, zaproponowany przez Ministerstwo gospodarki i przyjęty przez Radę Ministrów jest programem wykonawczym do strategii Innowacyjnosci i Efektywności Gospodarki "Dynamiczna Polska 2020" (SIEG). Dokument ten realizuje cele SIEG, do których należy przede wszystkim wysoce konkurencyjna gospodarka oparta na wiedzy i współpracy.

Instrumenty wsparcia zaproponowane przez MG służą tworzeniu bardziej korzystnego otoczenia dla biznesu, podnoszeniu jakości kapitału ludzkiego,  wzmacnianiu różnych form finansowania B+R i innowacji oraz umiędzynarodowieniu polskiej gospodarki poprzez wsparcie przedsiębiorstw wchodzących na rynki międzynarodowe.

Tekst dokumentu Program Rozwoju Przedsiębiorstw zamieszczony jest na stronach Ministerstwa Gospodarki:

http://www.mg.gov.pl/node/20481drukuj« powrót
Wydarzenia i aktualności:» Zobacz wszystkie wydarzenia

Sekcja dla członków

Email:

Hasło: