2013-01-29
Raport TACTICS dla klastrów

Klastry jako akceleratory innowacji i przekaźniki wiedzy – propozycje instrumentów wsparcia

Zakończony niedawno projekt międzynarodowy TACTICS, który dotyczył zagadnień z obszaru polityki klastrowej i był współfinansowany przez Komisję Europejską w ramach Programu Ramowego na rzecz Konkurencyjności i Innowacji (CIP),
wypracował konkretne propozycje nowych działań wspierających klastry, jak również mechanizmów wdrażania tych działań.


Propozycje zostały przedstawione w raporcie końcowym Key messages and practical recommendations from the TACTICS project (Kluczowe wnioski i praktyczne rekomendacje wynikające z projektu TACTICS), który stanowi wkład w dyskusję na temat polityki klastrowej. Adresatami dokumentu są głównie decydenci (policy makers), chociaż może on być także interesującą lekturą dla managerów klastrów. Raport ma służyć jako zbiór praktycznych porad przygotowanych przez osoby tworzące politykę klastrową dla osób zaangażowanych w działania dotyczące klastrów i polityki klastrowej, ale także tworzących politykę wspierania konkurencyjności w szerszym sensie na poziomach: regionalnym, narodowym i unijnym.

Raport, który jest efektem pracy partnerów realizujących projekt TACTICS oraz grupy ekspertów zewnętrznych, przedstawia wspólną wizję klastrów jako akceleratorów innowacji i przekaźników wiedzy w Europie (w szczególności w odniesieniu do
MSP). Jego struktura jest zbudowana wokół trzech kluczowych haseł:

1) Inicjatywy klastrowe mają zasadnicze znaczenie dla innowacyjności i konkurencyjności

2) Nowe rodzaje interakcji pomiędzy inicjatywami klastrowymi stymulują rozwój

3) Inicjatywy klastrowe, które umiejętnie wykorzystują i promują kluczowe zasoby, uzyskują przewagę konkurencyjną

W raporcie zaproponowano konkretne działania, które są potrzebne w przyszłości, aby jak najlepiej wykorzystać klastry w szerszym kontekście strategii Europa 2020, w tym w szczególności z korzyścią dla MSP. Wskazano także praktyczne mechanizmy i instrumenty wdrażania, które zostały szczegółowo przedstawione wg jednolitego schematu (grupa docelowa, poziom wdrażania, typ instrumentu i czas trwania, budżet oraz źródło finansowania).

Żródłem informacji jest strona:  
http://www.pi.gov.pl/PARP/CHAPTER_86197.asp?soid=D73CF5F1370347D587AD794B4E0AD8AA

na której Dorota Frączek przedstawia interesująco zarekomendowane w raporcie działania.drukuj« powrót
Wydarzenia i aktualności:» Zobacz wszystkie wydarzenia

Sekcja dla członków

Email:

Hasło: