2013-09-23
Śniadania biznesowe _ fundusze unijne

ORGANIZATORZY:                                                                                        PATRONAT MEDIALNY:

         
             
                                                    
                                                        
     
KRAJOWA IZBA GOSPODARCZA ORAZ PNO CONSULTANTS ZAPRASZAJĄ NA

PIERWSZE z cyklu spotkań poświęconych funduszom unijnym 

Seminarium finansowe:

Obowiązki beneficjentów funduszy UE na etapie
zarządzania projektem czyli
KOD ROZLICZANIA PROJEKTU

WSPÓŁFINANSOWANEGO ZE
ŚRODKÓW UNIJNYCH”


TERMIN:       17 października 2013 r.

MIEJSCE:      Krajowa Izba Gospodarcza

                      Warszawa, ul. Trębacka 4,

                       sala 357,  3p.

GODZINY:     9.00-12.00     
            
                                                                              
CZEGO DOWIESZ SIĘ  NA SPOTKANIU?

Jakie są ZASADY ZAWIERANIA UMÓW
w oparciu o wytyczne programowe.

Przykłady BŁĘDÓW za które grożą KOREKTY FINANSOWE.

Czy można i jak sporządzać ANEKSY DO UMÓW
z wykonawcami w ramach projektu

Jak prowadzić  ARCHIWUM PROJEKTU

Jak z sukcesem przejść przez KONTROLE

Jak zapewnić TRWAŁOŚĆ PROJEKTU

Jakich zmian w
zakresie rozliczania powinniśmy spodziewać się w nowej perspektywie finansowej                                                                     

 

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU !!!


SZANOWNI PAŃSTWO,

Kończy się okres programowania funduszy unijnych na lata 2007 – 2013, z których można uzyskać wsparcie
finansowe  realizowanych projektów i jednocześnie  trwają konsultacje i przygotowania nowej perspektywy finansowej z budżetem przeznaczonym na przedsięwzięcia o charakterze badawczo – rozwojowym, środowiskowym, inwestycje zmierzające do zwiększenia potencjału Innowacji oraz wsparcie Kooperacji pomiędzy światem nauki i biznesu.

Realizowane projekty kończą się sukcesem, kiedy są dobrze zarządzane, prawidłowo rozliczone i przynoszą oczekiwane rezultaty w krótkim i dłuższym okresie czasu. Działania projektowe są audytowane i kontrolowane, przez upoważnione organy a Parlament Europejski wskazuje mjhna potrzebę zwiększenia kontroli nad prawidłowością wydatkowania
środków finansowych UE.

Krajowa Izba Gospodarcza proponuje cykl spotkań poświęconych funduszom unijnym programowanym w Polsce oraz programom Komisji Europejskiej, których procedura aplikacyjna odbywa się bezpośrednio w Brukseli.

Proponujemy spotkania w formule śniadań biznesowych, które odbywać się będą w godz. 9.00-12.00.

Jeśli jednak będzie potrzeba szkolenia-warsztatu całodniowego (w godz. 9.00-16.00) na wybrany temat, to
wówczas będzie tak zorganizowany.

Partnerem merytorycznym spotkań będzie PNO Consultants Sp. z o.o..  (www.pnocee.com)
. PNO jest najdłużej działającą firmą w sferze dotacji w Europie.  Prowadzi działalność we wszystkich 27 krajach
UE.  Skuteczność w pozyskiwaniu funduszy brukselskich PNO wynosi 83%.

Zapraszamy na pierwsze spotkanie, którego tematem będzie:

„KOD ROZLICZANIA PROJEKTU WSPÓŁFINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW UNIJNYCH”

Program spotkania obejmuje  zagadnienia:

 • Obowiązki Beneficjenta na gruncie umowy o dofinansowanie – wprowadzenie;
 • Zasady zawierania umów w świetle Wytycznych programowych w tym praktyczne ujęcie Taryfikatora do wymierzania korekt finansowych ( przykłady błędów, za które grożą korekty finansowe); 
 • Dopuszczalność i zasady sporządzenia aneksów do umów z wykonawcami w ramach projektu;
 • Prowadzenie archiwum projektu;
 • Zamknięcie projektu;
 • Kontrole w projekcie;
 • Trwałość projektu;
 • Działania informacyjne i promocyjne;
 • Wskaźniki projektu; ( w tym osiągnięcie efektu
       ekologicznego);
 • Zmiany w zasadach rozliczania w nowej
       perspektywie finansowej.


  Termin, miejsce i czas:

17 października 2013r. w siedzibie Krajowej Izby Gospodarczej w Warszawie, przy ul. Trębackiej 4, sala 357  (III piętro), w godzinach: 9.00 – 12.00

           Wykładowca:
Expert PNO Consultants Sp. z o.o.

Opłata administracyjna dla jednego uczestnika spotkania wynosi 200,- powiekszona o 23% VAT, łącznie kwota 246,00 zł.. Uczestnikom zapewniamy materiały dydaktyczne, zaświadczenie o udziale w szkoleniu oraz poczęstunek.

Formularz zgłoszeniowy pobierz.doc , pobierz pdf

Prosimy o przesyłanie potwierdzenia uczestnictwa na formularzu zgłoszeniowym,

w terminie do 7 października 2013r.  na adres kignet@kig.pl  (scan zgłoszenia) lub faxem na numer: (22) 827 46 73


UWAGA:   Opłatę  za spotkanie  należy dokonać dopiero po otrzymaniu potwierdzenia z KIG.

Potwierdzenia będą wysyłane w dn. 7-8 października  2013r.

Wpłata przelewem na konto: Krajowa Izba Gospodarcza, rachunek bankowy nr 59 1160 2202 0000 0000 6081 1467 w Banku Millenium, NIP: 526 000 17 08, REGON: 006210187 

Organizatorzy spotkania zastrzegają możliwość jego odwołania w przypadku małej frekwencji.

Dalsze informacje:
Barbara Kosicka
Biuro KIGNET 
Krajowa Izba Gospodarcza
e-mail:  bkosicka@kig.pl
tel. 22 63 09 661 drukuj« powrót
Wydarzenia i aktualności:» Zobacz wszystkie wydarzenia

Sekcja dla członków

Email:

Hasło: