2013-10-31
Spotkanie klastrowe na Węgrzech

W dniu 7 listopada 2013 r. w Gyõr na Węgrzech odbędzie się spotkanie poświęcone klastrom i działającym w nich małym i średnim przedsiębiorstwom: SMEs in Clusters - Cluster matchmaking event.

Spotkanie jest organizowane w ramach projektu V4Clusters (Boosting V4 Cooperation through Strategic Cluster Identification, Networking and Informatisation- V4C), który stawia sobie za cel wykorzystanie potencjału klastrów i wspieranie współpracy pomiędzy istniejącymi i nowopowstającymi przemysłami w krajach V4, poprzez strategiczną identyfikację klastrów, sieciowanie i informatyzację. Planuje się, że w ramach projektu organizowane będą spotkania i konferencje oraz powstanie portal i baza klastrów, obejmująca cztery zaangażowane kraje. Na czele projektu, realizowanego przez pięciu partnerów, stoi National Cluster Association z Czech, które było inicjatorem przedsięwzięcia. Ze strony Polski w projekcie uczestniczy Górnośląska Agencja Promocji Przedsiębiorczości S.A.

Impreza w Gyõr, którą poprzedzi spotkanie partnerów projektu V4C, będzie trwała od godz. 13:00 do 16:30. W programie znajdą się m.in. takie tematy jak modele finansowania klastrów, dobre praktyki w zakresie wspierania MSP w klastrach oraz inicjatywa utworzenia metaklastra V4. Wśród ekspertów, którzy wezmą udział w spotkaniu, są przedstawiciele zarówno klastrów, jak i organizacji oraz instytucji publicznych wspierających klastry z Czech, Słowacji, Węgier i Polski. Impreza będzie okazją do spotkania z przedstawicielami klastrów, reprezentujących m.in. branże turystyczną, metalową i samochodową.

Organizatorem spotkania jest jeden z partnerów projektu V4C - Pannon Business Network Association, organizacja wspierająca lokalny biznes, rozwój gospodarczy regionu i tworzenie miejsc pracy.

Udział w spotkaniu jest bezpłatny. Rejestracja na imprezę jest otwarta do dnia 5 listopada 2013 i odbywa się poprzez stronę internetową.

Na tej samej stronie osoby zainteresowane udziałem w spotkaniu znajdą program i szczegóły logistyczne.
 

Żródło: http://www.pi.gov.pl/parp/chapter_86197.asp?soid=F44687ADD9E04F9A91569B53FDBBB869  autor: Dorota Frączek 


drukuj« powrót
Wydarzenia i aktualności:» Zobacz wszystkie wydarzenia

Sekcja dla członków

Email:

Hasło: