2015-03-05
Targi EKOTECH 2015, Kielce

Klaster Gospodarki Odpadowej i Recyklingu organizuje konferencję pt.: Współpraca Przedsiebiorców i Ośrodków Naukowych - Szanse i Bariery Rozwoju Recyklingu W Polsce. Konferencja odbędize się w dniu 5 marca 2015 r. na Targach EKOTECH 2015 w Kielcach.

Celem Konferencji,  której patronują  Ministerstwa Gospodarki oraz Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego jest promocja współpracy pomiędzy polskimi przedsiebiorcami reprezentującymi branżę związaną z zagospodarowaniem odpadów i ich recyklingiem a ośrodkami naukowymi.

W trakcie konferencji zaprezentowane zostaną możliwości szybszego postępu technologicznego w sektorze surowców pozyskanych dzięki innowacyjnym technologiom recyklingu, co ma wpływ nie tylko na podniesienie konkurencyjności polskiej gospodarki ale także jakości życia społeczeństwa. Zapewnienie Europie bezpieczeństwa surowcowego jest jednym z najważniejszych jej priorytetów. Dostęp do surowców mineralnych i ich cenowa przystępność decydują o prawidłowym funkcjonowaniu gospodarek krajów UE i utrzymaniu konkurencyjnej pozycji a także wzroście gospodarczym i zwiększeniu zatrudnienia.

Zaproszeni eksperci  (m.in. z Wrocławskiego Centrum Badań EIT+,  Węzła Wiedzy i Innowacji dla surowców mineralnych - KIC Raw Materials, KGHM Polska Miedź, Instytutu Metali Nieżelaznych i Recyklingu, AGH, KGHM Cuprum, Wielkopolskiego Instytutu Jakości, Dolnośląskiego Klastra Surowcowego) zaprezentują możliwości technologiczne recyklingu odpadów w warunkach krajowych oraz współpracy nauki i przemysłu w tej dziedzinie. Przedstawią także ofertę współpracy w ramach prorgamów europejskich oraz możliwości uzyskania dofinnasowania dla innowacyjnych rozwiązań w obszarze gospodarki odpadowej i recyklingu.

Konferencja jest znakomitą okazją dla pozyskania wiedzy i kontaktów dla małych i średnich przedsiębiorstw zajmujących się lub planujących dalszy rozwój w kierunku recyklingu lub odzysku surowców wtórnych, zwłaszcza metali nieżelaznych(m.in. krytycznych).

Organizatorzy zapraszają także do PUNKTU INFORMACYJNO-DORADCZEGO Klastra Gospodarki Odpadowej i Recyklingu oraz do udziału w towarzyszącym targom SALONIE KOOPERACYJNYM, który zapewnia bilateralne spotkania przedstawicieli zainteresowanych firm z przedstawicielami instytucji badawczo-naukowych i otoczenia biznesu.

Dodatkowych informacji udziela Prezes Klastra - Pani Jolanta Okońska-Kubica Centrum Kooperacji Recyklingu - not for profit system sp. z o.o.  tel. +48 533 649 605, e-mail: biuro@klasterodpadowy.com , http://www.klasterodpadowy.com.pldrukuj« powrót
Wydarzenia i aktualności:» Zobacz wszystkie wydarzenia

Sekcja dla członków

Email:

Hasło: