2013-03-12
Wojsko Polskie Szansą dla Przedsiębiorczości

Łódzka Izba Przemysłowo- Handlowa jest jednym ze współorganizatorów kongresu
               
pt. ”Wojsko Polskie Szansą dla Przedsiębiorczości”.

Impreza odbędzie się w dniach  7 – 8 maja 2013 roku, na terenie MTŁ, przy Al. Politechniki 4 w Łodzi.

W ramach ww. imprezy  odbędą się:
1.   Konferencja dotycząca zamówień publicznych dla Wojska Polskiego w tym: wymogów, umów ramowych, asortymentów i usług dot.:


  • zaopatrzenia w umundurowanie wojskowe

  • zaopatrzenia w żywność i wyposażenie kuchni

  • dostaw materiałów pędnych i smarów

  • usług remontowych

2.Targi Logistyczne,

których wystawcami będzie: Wojsko Polskie oraz ich potencjalni kontrahenci z ofertą dot. min.  umundurowania, racji żywnościowych i innych.

Potencjalnych  wystawców zapraszamy do wystawiania swoich produktów w celu zaprezentowania ich wojskowym służbom logistycznym. Istnieje możliwość wykupienia 2 rodzajów boksów: 6 i 12m2.

Uwaga: nieodpłatna rejestracja udziału w konferencji do 15 marca na stronie:www.kwatermistrzostwo.com od 16 marca do 15 kwietnia 2013 r. koszt uczestnictwa wynosi – 100 zł./os., po 16 kwietnia br.- 200 zł.

Osoby zainteresowane udziałem proszone są o kontakt z biurem ŁIPH, nr tel.250 54 50, e-mail: biuro@izba.lodz.pl
lub  z Panem Andrzejem Matlińskim, nr tel.: 601 25 06 02, e-mail: a.matlinski@wimat.com.pl

Patronat Honorowy:
Pan Witold Stępień – Marszałek Województwa Łódzkiego
Pani Jolanta Chełmińska – Wojewoda Województwa Łódzkiego
Pani Hanna Zdanowska - Prezydent Miasta Łodzi

Patronat  Medialny: TVP Łódź, Gazeta Wyborcza Łódź

Organizatorzy: Międzynarodowe Targi Łódzkie Spółka Targowa Sp. z o.o.
Łódzka Izba Przemysłowo-Handlowa
Fundacja Surei No Mon
Wyższa Szkoła Studiów Międzynarodowych w Łodzi


Z wyrazami szacunku

Mirosław Golis
Prezes Łódzkiej Izby Przemysłowo- Handlowejdrukuj« powrót
Wydarzenia i aktualności:» Zobacz wszystkie wydarzenia

Sekcja dla członków

Email:

Hasło: