2013-03-26
Wsparcie działalności gospodarczej na obszarach Natura 2000

Wsparcie działalności  gospodarczej na obszarach Natura 2000

ZAPROSZENIE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW

Partnerstwa Naturowe już działają !

Krajowa Izba Gospodarcza zaprasza  przedsiębiorców do udziału w cyklu spotkań informacyjno-warsztatowych poświęconych prowadzeniu działalności i gospodarczej na obszarach Natura 2000,  połączonych z wypracowaniem rekomendacji rozwiązań systemowych.

Spotkania odbywają się w ramach projektu „Natura i Gospodarka – podstawy dialogu”, realizowanego przez Generalną Dyrekcję Ochrony Środowiska, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Jednych z głównych celów projektu jest stworzenie rekomendacji rozwiązań systemowych w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej na obszarach Natura 2000.

Przedsiębiorcy, którzy będą brać udział  w spotkaniach Partnerstwa Naturowego zostaną włączeni w proces wypracowania profilu i zakresu działalności oraz zasad funkcjonowania Partnerstwa Naturowego w regionie, propozycji usług dla sektora przedsiębiorstw oraz rekomendacji systemowych.

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych przedsiębiorców, prowadzących działalność na obszarach Natura 2000, lub których działalność może dotyczyć lub oddziałowywać na te obszary. Zachęcamy do aktywnego przedstawienia uwag, wniosków wynikających z dotychczasowych doświadczeń i wyrażenia opinii nt. warunków rozwijania i prowadzenia działalności gospodarczej na obszarach objętych ponadstandardową ochroną. Przedsiębiorcy oraz instytucje otoczenia biznesu i inne podmioty wejdą w skład  regionalnego Partnerstwa Naturowego, które, poprzez wnioski i rekomendacje, będzie miało wpływ na rozwiązania systemowe, finansowane ze środków UE oraz budżetowych.

Bliższe informacje:
Krajowa Izba Gospodarcza. Biuro KIGNET – Lider Partnerstwa Naturowego
Ul. Trębacka 4, 00-074 Warszawa
Tel.: (22) 63 09 661, e-mail: kignet@kignet.pl

Działania Partnerstw Naturowych w poszczególnych województwach koordynowane są przez Liderów
Regionalnych, którzy organizują spotkania w regionach.

Liderzy Regionalni:

          woj. podlaskie
Suwalska Rada FSNT NOT
Północno-Wschodni Oddział Polskiego Towarzystwa Inżynierii Ekologiczne
Ul. 1-go Maja 15, 16-400 Suwałki

Termin ostatniego spotkania: 10 kwietnia 2013 r.
Miejsce spotkań: siedziba NOT, adres j.w.
Informacje i zgłoszenia: tel.: (87) 566 54 22, e-mail: notsuwalki@poczta.onet.pl

         woj. śląskie
Regionalna Izba Handlu i Przemysłu w Bielsku-Białej
Ul. Wzgórze 19, 43-300 Bielsko-Biała

Termin ostatniego spotkania: 10 kwietnia 2013 r.
Miejsce spotkań: siedziba RIHiP, adres j.w.
Informacje i zgłoszenia: tel.: (33) 812 64 18, e-mail: biuroizby@cci.pl

         woj. świętokrzyskie
Staropolska Izba Przemysłowo-Handlowa
Ul. Sienkiewicza 53, 25-002 Kielce

Termin kolejnego spotkania: 28 marca 2013 r.
Miejsce spotkań: siedziba SIPH, adres j.w.
Informacje i zgłoszenia: tel.: (41) 344 43 92 wew. 20, e-mail: j_bator@siph.com.pl

          woj. wielkopolskie
Wielkopolska Izba Przemysłowo-Handlowa
Ul. Głogowska 26, 60-734 Poznań

Terminy kolejnych spotkań: 21 marca, 27 marca, 10 kwietnia 2013 r.
Miejsce spotkań: siedziba WIPH, adres j.w.
Informacje i zgłoszenia: tel.: (61) 869 01 07, e-mail: a.cicha@wiph.pl

         woj. małopolskie
Sądecka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
Ul. Jagiellońska 14, 33-300 Nowy Sącz
Terminy spotkań: 15 kwietnia, 22 kwietnia, 10 maja, 17 maja 2013 r.
Miejsce spotkań: siedziba SARR, adres j.w.
Informacje i zgłoszenia: tel.: (18) 440 81 63, e-mail: mstefanska@sarr.com.pl

         woj. mazowieckie
Terenowy Oddział Stowarzyszenia „Wolna Przedsiębiorczość”
Centrum Wspierania Biznesu
Ul. Nowy Rynek 3, 09-400 Płock

Terminy spotkań: będą podane wkrótce
Miejsce spotkań: siedziba Urzędu Miasta Wołomin, ul. Ogrodowa 4Informacje i zgłoszenia: tel.: (24) 367 45 69, 606 673 029, e-mail: biuro@cwbmazowia.pl drukuj« powrót
Wydarzenia i aktualności:» Zobacz wszystkie wydarzenia

Sekcja dla członków

Email:

Hasło: