2014-10-03
Zaproszenie dla klastrów do składania wniosków

Zaproszenie do skłądania wniosków w ramach Cluster Excellence Programme COSME 2014-2020

Komisja Europejska opublikowała (w dniu 29 lipca 2014r) zaproszenie skierowane do klastrów/sieci do skąłdania wniosków w wsparcie w ramach Cluster Excellence Programme.

Budżet programu przeznaczony na dofinansowanie projektów klastrowych wynosi 1,25 mln euro.

Przewidziane dofinansowanie ze środków UE: do 250 tys. euro na projekt i max. do 95% kosztów kwalifikowanych.

Termin składania wniosków: 29 października 2014 r.

Planowany termin podpisania umowy o dofinansowanie: luty 2015 r.

Programem zarządza The Executive Agency for Small and Medium-sized Enterprise - EASME.

Wszelkie informacje i dokumenty (wytyczne dla wnioskodawcy, treść zaproszenia, wzór umowy, podstawowe pytania i odpowiedzi, itp.) zamieszczone są na stronie internetowej EASME: http://ec.europa.eu/easme/en/cos-wp-2014-3-04-cluster-excellence-programme

Celem konkursu jest wzrost doskonałości zarządzania klastrami działającymi w krajach Unii Europejskiej.

Wnioskodawcami mogą być organizacje klastrowe/koordynatorzy klastrów/sieci branżowe, które współpracują z innymi podmiotami (lub planują taka współpracę rozpocząć) w ramach wspólnego łańcucha wartości albo są zaangażowane w projekty międzynarodowe oraz chcą wzmocnić swój potencjał w zakresie zarządzania lub mozliwości rynkowych oraz zaoferować firmom sektora MSP specjalistyczne usługi w zakresie m. in. biznesu, internacjonalizacji działań, lepszego wykorzystania KET (Key Enabling Technologies), ochrony własności intelektualnej.

Wnioskodawcy powinni:                                                                                                                               - pochodzić z kraju UE lub kraju uczestniczącego w programie COSME,                                                             - konsorcja powinny skłądać się z co najmniej trzech organizacji klastrowych/koordynatorów klastra lub sieci, pochodzących z co najmniej trzech krajów uczestniczących w programie COSME,                                               - co najmniej jeden z członków konsorcjum nie powiniem posiadać doświadczenia w zarządzaniu klastrem ani posiadać żadnej odznaki ESCA (European Secretariat of Cluster Analysis),                                                         - być zarejestrowanym na European Cluster Collaboration Platform.

Działaniami kwalifikowanymi do wsparcia w ramach projektu mogą być:                                                    - udział w benchmarkingu organizacji klastrowych obecnie realizowanym przez European Secretariat of Cluster Analysis (ESCA),                                                                                                                                         - uczestnictwo w szkoleniach, realizowanych przez ekspertów wyłonionych w ramach programu COSME,              - mapowanie usług klastra adresowanych do MSP, jego członków oraz organizacja wizyt studyjnych,                   - rozpowszechnianie rezultatów oraz kontynuacja dizałań po zakończeniu projektu.

 Partnerów do opracowania i realizacji wspólnego wniosku można szukać za pośrednictwem Bazy CORDIS:

http://cordis.europa.eu/partners/web/guest

 

 

 drukuj« powrót
Wydarzenia i aktualności:» Zobacz wszystkie wydarzenia

Sekcja dla członków

Email:

Hasło: