ZAPRASZAMY DO KORZYSTANIA Z USŁUG ORGANIZACJI TWORZĄCYCH SIEC KIGNETIzby Gospodarcze oraz pozostałe Organizacje tworzące sieć KIGNET Innowacje zapraszają do korzystania z usług doradczych.
więcej »
KOMUNIKAT SIECI KIGNETZ dniem 30 czerwca 2012 r. zakończyła się realizacja projektu „KIGNET Innowacje – izbowy system wsparcia innowacyjności przedsiębiorstw”. W związku z tym wyczerpała się możliwość bezpłatnego świadczenia (...)
więcej »
Audyt energetycznyPrzeprowadzanie audytów energetycznych
więcej »
Doradztwo w zakresie inicjowania i organizacji klastraWsparcie procesu tworzenia klastra, organizacji inicjatywy klastrowej w wielu obszarach m.in.: przy definiowaniu celów klastrowych, opracowaniu dokumentów niezbędnych do funkcjonowania klastra, opracowywaniu (...)
więcej »
Doradztwo w zakresie finansowania klastrów_inicjatyw klastrowychAnaliza możliwości pozyskania wsparcia ze środków publicznych, w tym z funduszy UE na realizację projektów klastra, przygotowywanie w tym celu dokumentacji, optymalizacja struktury finansowania inicjatyw klastrowych.
więcej »
Doradztwo w zakresie opracowania wizji i strategii rozwoju dla klastraOpracowanie wizji, strategii i propozycji działań klastra oraz analiza sytuacji obecnej i przyszłej danej branży.
więcej »
Doradztwo wspierające działalność rynkową dla przedsiębiorców zgrupowanych w klastrachWspieranie zwiększenia innowacyjności przedsiębiorstw poprzez współpracę z ośrodkami badawczo rozwojowymi i innymi przedsiębiorcami.
więcej »
Audyt technologicznyPrzeprowadzanie audytu technologicznego
więcej »
Transfer technologiiDoradztwo w zakresie transferu technologii polega na przekazaniu firmie wiedzy, know-how o naturze tyechnicznej oraz procedur niezbędnych do wdrożenia technologii do praktyki działania firmy.
więcej »
Innowacje dla studentów i absolwentów: praktyki i staże w innowacyjnych przedsiębiorstwachDoradztwo w zakresie praktyk i staży dla studentów w innowacyjnych firmach
więcej »
Kojarzenie partnerówKojarzenie partnerów polskich z zagranicznymi i zagranicznych z polskimi
więcej »
Doradztwo przy wchodzeniu na rynki zagraniczneDoradztwo proeksportowe w zakresie wejścia na nowe rynki zagraniczne
więcej »
Doradztwo w zakresie opracowania i wdrożenia w firmie planu rozwoju eksportuKompleksowe usługi doradcze dla przedsiębiorców już eksportujących i tych, którzy dopiero zamierzają rozpocząć działalność eksportową.
więcej »
Audyt eksportowyOcena potencjału eksportowego firmy z punktu widzenia możliwości wprowadzania wyrobów na rynki zagraniczne
więcej »
Doradztwo w zakresie przygotowanie i organizacji udziału firm w targachMarketing wystawienniczy - przygotowanie i organizacja udziału firm w targach
więcej »
Usługa doradcza w zakresie wdrażania systemów zarządzania jakościąDoradztwo w zakresie zaprojektowania i wdrożenia systemu zarządzania jakością zgodnego z normą ISO 9001:2009.
więcej »
Usługa doradcza w zakresie wdrażania i certyfikacji Systemu Przeciwdziałania Zagrożeniom KorupcyjnymDoradztwo w zakresie wdrażania Systemu Przeciwdziałania Zagrożeniom Korupcyjnym
więcej »
Narzędzie Samooceny drogą do znakomitego zarządzania organizacjąSamoocena pozwala na analizę podstawowych metod zarządczych oraz sytuacji finansowej firmy, uwzględniając jej mocne strony i obszary wymagające poprawy.
więcej »
Świadectwo charakterystyki energetycznejŚwiadectwo charakterystyki energetycznej
więcej »
Doradztwo w zakresie zwiększenia efektywności energetycznej funkcjonowania przedsiębiorstwaDoradztwa w zakresie zwiększenia efektywności energetycznej funkcjonowania przedsiębiorstwa
więcej »
Innowacyjny Program Aktywizacji Turystyki Przyjazdowej do PolskiCertyfikacja udziału w Innowacyjnym Programie Aktywizacji Turystyki Przyjazdowej do Polski
więcej »
Doradztwo w zakresie zamówień publicznychDoradztwo z zakresu zamówień publicznych, w tym opracowywanie ofert dla zamawiających oraz protestów i odwołań dla wykonawców.
więcej »
Doradztwo w zakresie zarządzania ryzykiem w przedsiębiorstwieDoradztwo dla firm z zakresu zarządzania ryzykiem - kompleksowe rozwiązywanie problemów firmy lub poszukiwaniu nowych możliwości dla firmy w sposób systemowy, wdrażając do firmy proces zarządzania ryzykiem. (...)
więcej »
Finansowanie projektów innowacyjnychKompleksowe doradztwo w zakresie finansowania projektów innowacyjnych
więcej »
Doradztwo w zakresie pozyskiwania środków finansowych ze źródeł zewnętrznych na przedsięwzięcia innowacyjne w przedsiębiorstwieDoradztwo w zakresie możliwości pozyskania środków finansowych na rozwój firmy ze żródeł zewnętrznych.
więcej »
Opiniowanie projektów i technologii innowacyjnychOpiniowanie projektów i technologii innowacyjnych dla firm technologicznych i produkcyjnych pragnących wprowadzić innowacje w obrębie stosowanej technologii lub produkowanego wyrobu
więcej »
Sporządzenie metodologii ustanawiania i wyceny prawa służebności infrastruktury technicznejDoradztwo w zakresie sporządzenie metodologii ustanawiania i wyceny prawa służebności infrastruktury technicznej dla zakładów sieciowych
więcej »
Doradztwo w zakresie projektowania i budowy stron internetowych oraz prezentacji przedsiębiorstw w sieciDoradztwo w zakresie projektowania i budowania stron internetowych oraz prezentacji przedsiębiorstw w sieci poprzez skuteczny marketing produktów/usług przedsiębiorstwa, innowacyjne rozwiązania internetowe, zapewnienie elementów (...)
więcej »
Usługa doradcza z zakresu formułowania innowacyjnej strategii w firmieDoradztwo z zakresu formułowania innowacyjnej strategii w firmie
więcej »
Kompleksowe doradztwo w zakresie wdrażania i podnoszenia innowacyjnościDoradztwo dotyczy realizacji projektu inwestycyjnego przez danego przedsiębiorcę współfinansowanego z różnych źródeł zewnętrznych w zakresie monitoringu wykorzystania, dokumentacji i rozliczania inwestycji zgodnie z wymaganiami (...)
więcej »
Zmiana procesu zarządzania gruntami przez przedsiębiorcówUsługa polega na transferze wiedzy z „Przewodnika dobrych praktyk w zakresie metodologii i ustanawiania prawa służebności infrastruktury technicznej” przygotowanym przez Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu (...)
więcej »
Opracowanie i doradztwo we wdrożeniu standardu Zarządzania Kapitałem LudzkimStandard Zarządzania Zasobami Ludzkimi ZFP-2007, IPED (standard "Zatrudnienie Fair Play") to profesjonalny system zarządzania kapitałem ludzkim, który ma w zamierzeniu maksymalizować zaangażowanie pracowników (...)
więcej »
Audyt ŚrodowiskowyAudyt środowiskowy organizacji
więcej »
Doradztwo w zakresie optymalizacji zarządzania finansami w przedsiębiorstwieDoradztwo w zakresie optymalizacji zarządzania finansami w przedsiębiorstwie
więcej »
Przeprowadzenie analizy rozwoju potencjału innowacyjnego i identyfikacja możliwości finansowania projektów badawczychAnaliza rozwoju potencjału innowacyjnego firmy i identyfikacja możliwości finansowania projektów badawczych
więcej »
Doradztwo w zakresie najnowszych trendów i rozwiązań technologicznych w branży energii wodnejDoradztwo w zakresie najnowszych trendów i rozwiązań technologicznych w branży energii wodnej
więcej »
Audyt teletechnicznyAudyt teletechniczny
więcej »
Wydarzenia i aktualności:» Zobacz wszystkie wydarzenia

Sekcja dla członków

Email:

Hasło: